Предстои среща на страните от проект DigiAmphorae по програма Еразъм+, която ще се състои в музей Лувър в Париж, Франция. Музеят в Приморско е координатор по проекта, чиято цел е създаването и развитието на иновативни практики в европейското висше образование и подобряване на капацитета на университетските преподаватели за използване на цифрови данни в обучението, както и събиране, анализиране и предоставяне на образователни бази данни, които лесно могат да бъдат внедрени в бакалавърски и магистърски програми в дисциплини, като археология, древна история и управление на културното наследство, чрез разработването и предоставянето на модерни отворени образователни ресурси.

ParisMeetingProgramInformation

За повече информация посетете сайта на проекта https://digiamphorae.eu/

Коментари

Top