Исторически музей в Приморско

На основание заповед № 4 /10.03.2020г. на директора на Общински исторически музей – Приморско, Даниел Пантов, във връзка със заповед № РД – 01 – 117/08.03.2020 г., на основание чл. 63 от закона за здравето и регистрираните случаи на COVID 19 на територията на страната, както и във връзка с обявената Национална грипна епидемия и извънредните обстоятелства наложени от мерките за превенция срещу вирусни заболявания, всички експозиции на Общински исторически музей, гр. Приморско ще работят при спазване на изискванията и препоръките на Министерство на здравеопазването.

Преустановява се до второ нареждане организирането на културни мероприятия, които предполагат събирането на групи от хора в ограничени пространства. Забранява се провеждането на беседи за групи, както и на всякакви мероприятия с участието на деца и ученици. В обектите се редуцира достъпът на посетители, като в експозициите няма да бъдат допускани посещения на групи, по-големи от 4 човека.
За гарантиране на сигурността и здравето на служителите и посетителите, в експозициите няма да бъдат допускани граждани със симптоми като кашлица и кихане.

До второ нареждане се преустановява провеждането на лектории.

Коментари

Top