Исторически музей Приморско

На основание заповед №5/ 16.03.2020г. на директора на Общински исторически музей, гр. Приморско и във връзка със заповед № РД – 01 – 124/13.03.2020 г., на основание чл. 63 от закона за здравето
и регистрираните случаи на COVID 19 на територията на страната, както и във връзка с обявената Национална грипна епидемия и извънредните обстоятелства наложени от мерките за превенция срещу вирусни заболявания, всички експозиции на Общински исторически музей, гр. Приморско ще работят при спазване на изискванията и препоръките на Министерство на здравеопазването.

Преустановява се до второ нареждане организирането на културни мероприятия, които предполагат събирането на групи от хора в ограничени пространства. Забранява се провеждането на беседи, както и на всякакви мероприятия с участието на деца и ученици. За гарантиране на сигурността и здравето на служителите и посетителите, в обекта се редуцира достъпът на посетители, като в експозициите няма да бъдат допускани посещения.

До второ нареждане се преустановява провеждането на лектории.

Коментари

Top