Археологическите разкопки в община Приморско, тази година, ни поднесоха особен вид късмет. В света на науката, познанието, историческото търсене далеч не винаги благородните метали – златото и среброто, макар и с датировка хиляди години назад във времето, съставляват най-висша ценност. Например, намерената бронзова монета от град Елайон (няколко десетилетия през ІV в. пр. Хр. там е била морската митница при входа на Дарданелите), е значително по-важна от научна гледна точка, в сравнение с трите сребърни драхми, открити в Аполония Понтика.

Двете могили в местността „Старо село“ край Ново Паничарево ни изненадаха и приятно, и не съвсем. Оказа се, че едната е била разкопана преди години с багер и после възстановена. За щастие, неудачният иманяр беше пропуснал една амфора, пълна с пепел – гроб на древен тракиец (вероятно дете), кремиран след смъртта му. Между находките в амфората открихме няколко пръстена. Единият от тях бе бронзов, с изображение на жерав в негатив върху овалната си плочка. Като тип е рядък и за нас не е известно откриването на същия или подобен в Югоизточна България. Отново за радост на екипа, иманярът, видимо извършил криминално деяние, не бе засегнал крепидата – вал с формата на пръстен от ломени камъни, с който е било заградено свещеното пространство около основното погребение. Можем само да гадаем какво е имало в унищожения от него гроб на знатен тракиец от края на трети век пр. Хр, но със сигурност не е намерил жадуваните камари от злато и сребро. За него очевидно са били дълбоко безинтересни фрагментите от керамични съдове, пръснати в насипа. Но, за археолозите те са сигурен знак, че преди 2 300 години местните тракийски племена са търгували с островите Кос и Тасос, полуостров Книд, Бизантион и други по-близки и по-далечни пристанища.

Най-важните за науката открития често нямат нищо сензационно на пръв поглед. Под най-северната точка на каменната ограда бе разкрита яма, в която тракийските жреци са правили магия, за да осигурят закрилата на боговете над площадката, оградена с камъни. В нейния център е трябвало да поставят тленните останки на покойника, преди да бъде издигнат върху тях могилния насип. Този ритуал е известен и е спазван векове наред в пределите на Древна Тракия.

Още по-интересен се оказа комплексът от десет подобни ями под насипа на втората проучена през лятото могила.

По своите характеристики те отговаряха напълно на описаните от Аполоний Родоски и Овидий ритуали, извършвани от легендарната магьосница Медея. Струпването им на едно място е свидетелство, че сме се натъкнали на останките на светилище на богинята Артемида Фосфорос – тракийския корелат на могъщата малоазийска покровителка на тъмните сили и магиите Хеката. Разкритите между тях каменни съоръжения, вероятно покриват гроб на жреца или жрицата, обслужващ светилището. Много важен факт от проучванията е, че в насипа на могила 2, бяха открити многобройни и разнообразни предмети: монети, тежести за рибарски мрежи, прешлени за вретено, мъниста, железни ножчета, един сребърен амулет, зарче за игра, многобройни фрагменти от тракийски и вносни керамични съдове.

Подобни находки не са характерни за надгробните могили от това време – V в. пр.Хр. Те дават основание да се предполага, че в околностите на гробното съоръжение, би трябвало да се намират останките от тракийско селище, което е било доста богато. Допълнителен аргумент в тази насока поставя и запазилото се до днес име на местността „Старо село“, в която са разположени могилите.

Надеждите на екипа за довършване на проучването на могилата и окончателното разкриване на тайните, които тя е запазила повече от 23 века са свързани с дългогодишното плодотворно сътрудничество на екипа с ръководството на Община Приморско, както и с помощта на кметството и жителите на с. Ново Паничарево.

Коментари

Top