Институцията бе посетена от заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова, председателя на Комисията по околната среда и водите на Народното събрание Ивелина Василева и народни представители – членове на същата комисия.
Визитата бе предварително планирана, с цел разглеждане на новите експозиции на музея, които включват завърналото се златно съкровище от изложбата „Съкровищата на Южното Черноморие“ на РИМ – Шумен и новореставрираните културни ценности от некропол край село Писменово – стъклени съдове от II – IV в. сл. Хр.
Гостите се запознаха с иновативния подход при представянето на информацията, чрез който институцията поддържа интереса на посетителите си. Обсъдени бяха и предстоящите археологическите разкопки на значими обекти от региона.
Беседата бе изнесена лично от кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов, който през последните години засвидетелства специално отношение към развитието на културно – историческото наследство в морската община.

Коментари

Top