Уважаеми учители ,културни, просветни и библиотечни дейци,
Уважаеми съграждани,

На 1 ноември – Денят на народните будители, отдаваме почит към дейците на образованието, просветата и културата, книжовници, и духовници, вградили своя талант и дело в изграждането на един осъзнат народ. Този празник ни препраща към изконните български ценности, към народната памет и история. Вглеждаме се в любовта към родния край и Отечеството, към стремлението да живеем с идеали и себераздаване.
Празникът на народните будители ни напомня, че сме наследници на древна и богата на ценности цивилизация, която ни впечатлява със своите прозрения, революционност и същевременно с ренесансовата си светлина.
По трънливия път на нашата история плеяда светли личности са ни дарили с примера си в името на духовното израстване и възпитание в родолюбие и патриотизъм.
Началото не случайно е белязано с творба под великолепното заглавие „За буквите”, вдъхновено и бележито съчинение на Черноризец Храбър, в което този наш будител ни просветлява със своите разсъждения за качествата и достойнствата на народа ни, за способността му да твори своя самобитна култура и просвета. На този ден всички ние се прекланяме пред творците и пазителите на българската духовна и културна традиция – светите братя Кирил и Методий, техните ученици и последователи Свети Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх, родолюбците Паисий Хилендарски, Свети Иван Рилски, Григорий Цамблак, Неофит Бозвели, Софроний, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Васил Априлов, Захари Стоянов, Димитър Талев и много други величави личности, съхранили вечния стремеж към овладяване на знанието и опазването на българската духовност.
Поклон доземи за онези, които продължават с делата си да допринасят за съхраняването и обогатяването на нашата култура, за запазването на българския дух, за българските учители, събуждащи духовното и чертаещи делници, изпълнени с надежда и родолюбие! Преодолявайки немалко трудности, те с достойнство и възрожденски плам съхраняват националната идентичност.
Днес, когато е време за осъзнатата почит към делото на будителите, ние поздравяваме и всички, които с ежедневните си малки жестове отстояват българщината!

Честит празник на българската духовност!

Коментари

Top