Навършва се една година от откриването на Съкровището от Приморско
През последните години бяха нанесени на археологическата карта на Общината няколко десетки неизвестни досега обекта. Проведени бяха археологически разкопки на надгробна могила на тракийски жрец, в тракийското светилище Бегликташ. Особено интересни резултати дадоха проучванията на Фармакида – укрепената резиденция на тракийски династ.
Тракийските могили са поставяни над гробовете на видни аристократи, военачалници, жреци и други авторитетни личности в социална структура. Надгробната могила от Силихляр под връх Канара, където бе открито златното съкровище спада към могилите със среден размер: висока до 6.00 м, а диаметърът и достига 110 м. На повърхността с рядка горичка от дъбови дървета, което е затруднило по-сериозни иманярски набези.
Историята на могилата започва в нейния насип и тук е основната задача на археолозите доц. Петър Балабанов и директора на музея в Приморско Даниел Пантов – разчитането на следите, оставени от човешка дейност. Могилният насип ни показва, че в него е имало няколко съоръжения, вероятно гробници и ритуални площадки.
Характерните конструктивни форми ще помогнат за реконструкцията на гробницата.
Разхвърляните в насипа квадри и специално обработени за конструкцията на гробниците камъни с различни форми ще помогнат за тяхното пълно възстановяване. Така могилата ще се превърне в още един обект на туристическите маршрути в Община приморско.
При разкопките освен характерните керамични фрагменти са открити и железни букаи с част от кост от крака на кон.
Конят е заемал специално място в бита и религията на древните траки. Парадните коне на тракийските аристократи са били богато украсявани и грижливо отглеждани. Често те са били принасяни в жертва по време на погребението на господаря им за да го съпровождат и в отвъдното.
Заедно със златните апликации в основата на гробницата е намерена и глинена лампа. Този вид предмети са добре проучени и датирани. Откритият модел се е произвежда между последните години на IV и първите две десетилетия на III в. пр. Хр.
Съкровището от Приморско се състои от начелник, седем големи апликации и тридесет и две малки. Те са изработени от чисто злато чрез отливане в калъпи и последваща обработка. Украсени са с релефни орнаменти и стилизирани изображения
на лотосови цветове. Четиридесетте елемента са открити непосредствено под настилката на гробното съоръжение. Съкровището вероятно е депонирано в земята преди изграждането на обекта.
Начелникът е украсен с релефна глава на орел и геометрични орнаменти. Освен него, комплектът съдържа наносник с кръгла форма, декориран с орнаменти от стилизирани растителни мотиви; четири кръгли плочки с релефна и ажурна украса, допълнена с псевдо-филигранни орнаменти; две продълговати плочки с ажурна и релефна украса, допълнена с псевдофилигранни орнаменти; тридесет и две миниатюрни апликации с полуцилиндрична форма, с изпъкнал ръб в основите си и покрит с псевдофилигран. По своите характеристики и особености на изработката съкровището от Приморско има близки аналогии с тези от Ивански и Сборяново.

Коментари

Top