На основание Наредба на Министъра на здравеопазването, в съответствие със Заповед № РД-01-256 /11.05.2020, на основание чл. 63, ал. 1, 3 и 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13. 03. 2020г. и Решение от 03 .04. 2020 г. на НС за удължаване на срока на обявеното извънредно положение от 12. 05. 2020 г. Исторически музей гр. Приморско възобновява дейността си с посетители. Желаещите да разгледат експозициите на институцията ще бъдат допускани само със защитни средства и ще бъдат прилагани всички мерки посочени в Наредбата касаещи движението на хора в закрити пространства.

Очакваме Ви!

Коментари

Top