Археологическите проучвания на територията на община Приморско, през 2019 г., бяха проведени в землището на село Ново Паничарево. Работата продължи повече от три месеца, в периода юни – септември, на настоящата календарна година. Частично проучени бяха две надгробни могили, които се намират в местността „Старо село“.

Изследването на могилните некрополи е част от дългосрочна стратегия, която има за цел да обогати музейната експозиция и запълни липсващата информация за бита и ежедневието на местните тракийски племена, населявали територията на съвременната община. Считаме, че резултатите от седем годишната ни работа постепенно се натрупват и позволяват да дадем отговори на въпроси, касаещи професионално не само българската, но и международната наука.
Проучването започна с отнемане на насипа от обект „Надгробна могила 1“. Малко под повърхността на сектор Юг, още в самото начало, екипът ни попадна на вторично погребение на дете, кремирано и положено в амфора.

Като гробни дарове бяха открити, фрагментирани – два метални и един бронзов пръстени. Останалите сектори на могила 1, бяха силно компрометирани от изкопни дейности с тежка механизирана техника – обстоятелство, известно ни от местното население и случило се преди повече от двадесет години.

В хода на проучването, макар и със силно компрометирани археологически структури и пластове, успяхме да датираме периода на изграждане на могилата в ІV – ІІІ в.пр.Хр.

Разкрита бе каменна крепида, изградена от средни и едри по размер ломени камъни без спойка, с диаметър на окръжността 15 м. Обектът вероятно представлява част от сакрално пространство, обслужващо местното тракийско население.

Очаквайте резултатите от проучването на „Надгробна могила 2“, землището на село Ново Паничарево.

Коментари

Top