В съответствие с дългосрочната програма за документиране, проучване и социализиране на културните ценности на територията на община Приморско, извършвана съвместно от Общината, Исторически музей Приморско и археолози, през последните осем години, бяха проведени мащабни изследвания. Още през далечната 2011г, бяха започнати теренни обхождания, благодарение на които на картата бяха нанесени повече от 40 неизвестни до тогава археологически обекта, както и бе събрана допълнителна информация за ред други, които са били отчасти проучвани през различни периоди от време.

Сред особено стойностните приноси на тези експедиции, можем да споменем изясняването на функциите на тракийското светилище в местността „Бегликташ“, откриването на скални ниши и могилни некрополи в района на крепостта „Вълчаново кале“,

уточняването на размерите и броя на могилите в некрополите при връх Китка и нос Свети Димитър, останките от антични селища между гр. Приморско и с. Ясна поляна, антични крепости, средновековен манастир при с. Писменово, праисторическо селище и могилен некропол в м. „Силихляр“ и много други археологически обекти.

На база на получените резултати, се пристъпи към планомерно проучване на най-интересните и перспективни, от научна гледна точка, обекти. Една от целите ни бе максимално бързо запълване на музейните фондове и експозиция. Археологическите проучвания през 2012 – 2013 г, бяха проведени на надгробна могила в местността „Ченгер“. Разкрити бяха два гроба – на тракийски войн-жрец от късната елинистическа епоха, вероятно обслужвал по това време светилището в местността „Бегликташ“ и гроб на дете. Информацията, извлечена в хода на проучването е с изключителна историческа стойност, даваща отговори на въпроси, касаещи начина на живот и социалния статус на тогавашните жители в околностите на град Приморско и получи заслужено признанието на експерти и на обществеността.

Важни резултати за живота на територията на общината в навечерието на завоюването на Тракия от римляните преди 2 000 години, даде разкриването на останките от тракийска аристократична резиденция в м. „Фармакида“.

Особено успешно се оказа проучването на четири могили в м. „Силихляр“. Две от тях съхраняваха останки от местни жители, погребани преди повече от 4 000 години.

Макар скромни като погребален инвентар, златните обеци и сребърните висулки, положени като дар в гроба на млада жена, свидетелстват за висок жизнен стандарт и добре развити занаяти в района от най-древни времена.

Значително по-богати се оказаха находките от другите две могили. Запазеното в основите на гробницата на тракийски аристократ съкровище от златни апликации, създадено по времето на наследниците на Александър Македонски, предизвика изключителен интерес в научните среди в България, Европа и Америка.

Наблюденията и сондажните разкопки в района на тракийското светилище „Бегликташ“, допринесоха значително за изясняването на неговите функции във времето, да се прецизират периодите на живота тук, както и да се разкрият връзките му с околните тракийски некрополи от ранно желязната епоха.

Богатите находки от археологическите разкопки, дадоха довод, за създаването на исторически музей в Приморско през 2015г. В експозицията на музея присъстват, вече реставрираните културни ценности. Голяма част от експонатите все още са на реставрация и скоро ще станат достояние на жителите и гостите на община Приморско, интересуващи се от миналото на тези земи.

Разгръщането на мащабен културен туризъм на база на историческото наследство на Общината!

Това е важна задача за екипа на историческия музей и всички заинтересовани институции и жители на Приморско. Тя изисква упорита работа в различни направления, както в продължаване на изследванията на перспективни обекти, така и в адекватната им реклама в медиите у нас и в чужбина. Значително по-важно е обаче провеждането на маркетингови проучвания и изготвянето на комплексни експертни оценки за възможностите и обема на реализиране на конкретни планове в тази област. Само професионалния мениджърски подход с положително отношение и оценка за извършваните дейности в този ресор и продължаването на работата в екип с кмета – д-р Димитър Германов и общинската администрация, може да се обезпечи по-нататъшното развитие на механизми за привличане на повече туристи (каквато е практиката в съседните на България страни), както и непрекъснатостта на културните търсения в район като нашия – с богата история и култура – част от която забравена, а друга все още недостъпна за цялата общественост.

Коментари

Top