На 21 юни 2018 г., от 16:00 часа, в сградата на Исторически музей град Приморско, доц. д-р Петър Балабанов ще изнесе публична лекция пред ученици от СУ „Никола Й. Вапцаров”, на тема: „Тракийските племена, населявали сегашните земи на територията на община Приморско”.
Учениците ще имат възможността да се запознаят с живота, бита и културата на нашите предшественици.
Дискусията предстои да бъде отворена, децата ще могат да получат отговори на всички въпроси, свързани с древната ни история.
Очакваме Ви!

Коментари

Top